Pinokio strategie (pin bar)

Určitě si pamatuje pohádkovou postavu Pinokia, který byl známý svým dlouhým nosem, který mu narostl kdykoliv, když lhal. Stejně tak to funguje i u této strategii, kdykoliv se nás snaží svíčka obelhat dlouhým nosem (knotem), tak je solidní šance, že se cena trhu obrátí do opačného směru. Pinokio bar (Pinocchio), zkráceně známý jako pin bar poznáme tedy krátkým tělem svíčky a dlouhým knotem. Takový pin bar může vypadat například takto.

pinokio

Pin bar používají, jak forex obchodníci, tak i obchodníci s binárními opcemi. Pokud například budete mít svíčku s dlouhým knotem nahoru, tak budete většinou u vašeho obchodu volit směr dolů (u forexu budete shortovat). V opačném případě, kdy bude zase svíčka s dlouhým knotem dolů, tak budete uvažovat o zvolení směru nahoru (long u forexu). Záleží na vás, jestli do obchodu vstoupíte ihned, jakmile tento knot svíčky uvidíte, anebo chvíli počkáte, doporučuji otestovat a vyzkoušet, co vám bude nejlépe fungovat. Pojdme se ted podívat jaké pin bary rozlišujeme a jaké na něj existují strategie.

Pin bary rozlišujeme na býčí a medvědí. Býčí pin bar má dlouhý knot (nos) nahoru a krátké tělo. Medvědí má zase dlouhý knot (nos) dolů a krátké tělo.

pin-bar-3

Na obrázku výše vidíme býčí pin bary (A-C) a medvědí pin bary (D-F). Svíčky bud na sebe berou formaci kladiva, padající hvězdy, anebo náhrobního kamene (můžete znát také pod anglickými názvy: The hammer”, “a shooting star”, “a gravestone“.) Na prvním obrázku A máme jeden z nejideálnějších medvědích pin barů: uzavírací cena je nižší, než otevírací cena a tak se nesetkáváme s žádným spodním knotem. Jak už ale můžete vidět na obrázku B, tak se můžeme setkat i se situacemi, kdy má medvědí pin bar i spodní knot, anebo když je větší uzavírací cena (obrázek B a C). Čím kratší je tělo svíčky a čím delší je knot, tím silnější může tento pin-bar signál být. Při obchodování pomocí pin-baru byste také měli brát v potaz velikost okolních svíček.

Použití pin baru

Pin bar je vhodné používat s nějakým dalším indikátorem a to nejlépe trendovým, protože každá svíčka s dlouhým spodním, anebo horním knotem a krátkým tělem je pin-bar. Proto je nejlepší obchodovat pouze takové pin-bary, které naznačují na konec korekce trendu. Signál je více efektivní při obchodování pomocí supportních a rezistentních úrovní, protože pin-bar často překračuje SR úrovně, čímž může dojít k vytvoření falešného signálu k nákupu, anebo prodeji.

Strategie s pin barem

Jak už bylo zmíněno výše, tak použití pouze samotného pin baru není úplně ideální kvůli falešným signálům. Proto budeme při naší strategii používat potvrzující indikátor Simple Moving Average (SMA) na 5 minutovém grafu. O vytvoření call opce (nahoru) můžeme uvažovat, jakmile býčí pin- bar přesáhne na SMA hodnotu 200. V opačné situaci při vytváření put (dolů) obchodů můžeme uvažovat o vytvoření pozice, pokud medvědí pin-bar bude nižší, než 200 SMA. Já při této strategii volím 15 minutovou expirační dobu, můžete si ale vyzkoušet i jinou, třeba vám bude více vyhovovat.